Applikationens Syfte och Mål

Pausit är en applikation som fokuserar på att förbättra användarnas hälsa och välbefinnande under arbetsdagen. Genom att erbjuda regelbundna pausgympa-övningar och ergonomiska råd strävar plattformen efter att förebygga arbetsskador och främja en hälsosam arbetsmiljö.

Funktioner och Användarupplevelse

Inriktning mot Företag och Organisationer

Organisations- och Licenshantering: Pausit riktar sig även till företag och organisationer. Det finns möjlighet att skapa organisationer och köpa licenser för medlemmar. Dessa licenser ger tillgång till olika träningsmoduler i applikationen.

Teknisk Arkitektur

Pausit Coach Authentication Integration

Pausit Coach använder Firebase Authentication med en integration till Microsoft identity platform med en multi-tenant applikation för Microsoft-inloggning. Alla användare med en arbets- eller skolkonto, eller personligt Microsoft-konto, kan logga in med Microsoft-inloggningen. Detta inkluderar Office 365-abonnenter. Pausit Coach Microsoft Auth-applikationen är aktiverad för OAuth2.0 utökad med OpenID Connect. ID Tokens är aktiverade.
Mer om Microsoft OpenID Connect

Om EntraID: Azure Active Directory har bytt namn till Microsoft Entra ID.
Läs mer om Microsoft Entra ID